Otwarcie Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego

Opublikowano 20 lutego 2018, 10:24

IMG_7500

7 lutego odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego, partnera Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w zakresie kształcenia studentów. W obecności reprezentantów władzy, środowiska akademickiego, partnerów WM UŁa, instytucji i towarzystw lekarskich, a także firm medycznych i farmaceutycznych, wstęgę przecięli prezydent UŁa, Juliusz Madej, sekretarz stanu w KPRM, Jarosław Pinkas, Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz.

Spotkanie otworzył prezydent Uczelni Łazarskiego, Juliusz Madej, który powitał zgromadzonych gości oraz podziękował osobom zaangażowanym w proces tworzenia Centrum. Następnie głos zabrali goście: sekretarz stanu w KPRM, Jarosław Pinkas, Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Marek Tombarkiewicz, Dyrektor Wydziału Zdrowia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Jarosław Chmielewski, Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. Ryszard Gellert, Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej, dr. Andrzej Sawoni, zastępca dyrektor Szpitala Specjalistycznego Św. Rodziny Dariusz Malczyk, Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, prof. Marzena Dominiak.
W drugiej części spotkania prof. dr hab. n. med. Krystyna Fabianowska-Majewska zaprezentowała sale i wyposażenie Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny, zaś prodziekan ds. studenckich WM UŁa, dr Elżbieta Makomaska-Szaroszyk przedstawiła zaplecze Pracowni Nauk Morfologicznych. Gospodarzem spotkania był dziekan Wydziału Medycznego, prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski.

IMG_7671

DSC_0103
Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych

 

Nowoczesne Centrum składa się z Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny oraz z Pracowni Nauk Morfologicznych. Pracownie Naukowych Podstaw Medycyny obejmują: pokój przygotowawczy, trzy sale laboratoryjno-dydaktyczne o łącznej powierzchni 250 m2 oraz pokój naukowy, przeznaczony do prowadzenia badań naukowych.
Pracownie Nauk Morfologicznych to zaplecze do nauczania anatomii – sala wykładowa wyposażona w multimedia i modele anatomiczne wysokiej wierności wykonane w technologii 3D, sala anatomii prawidłowej oraz sala sekcyjna i prosektorium.
W październiku kształcenie na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego rozpoczął pierwszy rok studentów kierunku lekarskiego. Uczelnia Łazarskiego rozpoczęła kształcenie lekarzy jako pierwsza niepubliczna placówka w Warszawie i druga w Polsce.

IMG_7520