Odeszła Profesor Maria Płachecka – Gutowska

Opublikowano 6 lutego 2018, 12:07

prof_maria_gutowska
Profesor Maria z Płacheckich  Gutowska
(1.08.1920–14.01.2018)

 

W dniu 14 stycznia 2018 roku, przeżywszy 97 lat, zmarła Profesor Maria z Płacheckich Gutowska, wybitny lekarz, wielka patriotka. Była członkiem Związku Walki Zbrojnej i następnie Armii Krajowej, uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka o pseudonimie „Mulka”.

Specjalista chorób wewnętrznych, medycyny sportowej, hematolog i reumatolog. Stypendystka rządu francuskiego u prof. Jeana Bernarda w Paryżu (1966–1967). Asystent i Kierownik Kliniki Hematologiczno-Metabolicznej Instytutu Reumatologii w Warszawie. W czasie swojej pracy w Instytucie pełniła również funkcję Dyrektora Instytutu Reumatologii  ds. Lecznictwa. W Instytucie Reumatologii pracowała od 1962 do 1990 roku, do chwili przejścia na emeryturę.

Odznaczona Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 40-lecia Polski Ludowej, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej. Była awansowana do stopnia podporucznika.

Była autorem wielu prac naukowych, nauczycielem, wysoko ocenianym specjalistą oraz przede wszystkim pełnym pasji i życzliwości Człowiekiem.

 

 

                             Maria Maślińska

                          zastępca reaktora naczelnego

                          czasopisma Reumatologia