Młodzi i wybitni naukowcy w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Opublikowano 3 listopada 2016, 03:51

Ciechomska

Doktor Marzena Ciechomska – adiunkt w Zakładzie Patofizjologii i Immunologii  w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji otrzymała stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca. Dzięki niej Instytut otrzymał duże dofinansowanie badań do 2019 roku.

 

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Marzena Ciechomska z Zakładu Patofizjologii i Immunologii  w NIGRiR została beneficjentką stypendium naukowego
dla wybitnego młodego naukowca, które wyniosło 194 040 zł i zostanie przeznaczone
na badania w Instytucie do 2019 roku. Dr Ciechomska została także nagrodzona w czasie Inauguracji Roku Naukowego 2016/2017 przez władze NIGRiR  jako pierwszy autor publikacji naukowej o najwyższym wskaźniku oddziaływania IF (8,955).

 

W swojej działalności naukowej dr Marzena Ciechomska zajmuje się udziałem mechanizmów epigenetycznych w rozwoju chorób reumatycznych, molekularnymi mechanizmami rozwoju fibrozy w Twardzinie układowej, rolą miRNA w terapii i diagnostyce chorób reumatycznych oraz modyfikacjami epigenetycznymi w terapii chorób autoimmunologicznych.

 

Jest m.in. laureatką programu SKILLS-Mentoring organizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i została wyróżniona w konkursie „Biotechnology Young Entrepreneurs Scheme’’ (BBSRC, MRS) na Uniwersytecie w Manchesterze.