Utrzymanie czystości i wykonywanie zabiegów sanitarnych w pomieszczeniach szpitalnych, transport wewnątrzszpitalny oraz inne czynności pomocnicze wykonywane na rzecz pacjentów.(46/PN/2016/ŁCH)

Opublikowano 2 listopada 2016, 02:12

Utrzymanie czystości i wykonywanie zabiegów sanitarnych w pomieszczeniach szpitalnych, transport wewnątrzszpitalny oraz inne czynności pomocnicze wykonywane na rzecz pacjentów.

Tryb udzielania zamówienia: Przetarg Nieograniczony
Termin składania ofert: 14.12.2016 r. godz. 13:00

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

02.11.2016 r.

SIWZ

04.11.2016 r.

 Informacja o zebraniu

09.11.2016 r.

 Modyfikacja SIWZ

16.11.2016 r.

Modyfikacja SIWZ

17.11.2016 r.

 Modyfikacja SIWZ

23.11.2016 r.

 

 Odpowiedzi na pytania

25.11.2016 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

29.11.2016 r.

 

 Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ

29.11.2016 r.

 Informacja z otwarcia ofert

15.12.2016 r.

 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

18.01.2017 r.