Dostawa leków do Apteki- 17 zadań. 45/PN/2016/MK

Opublikowano 9 listopada 2016, 12:30

Dostawa leków do Apteki – 17 zadań

Tryb udzielania zamówienia: Przetarg Nieograniczony
Termin składania ofert: 21.12.2016 r. godz. 13:00

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu

09.11.2016r.

SIWZ

14.11.2016

 

 Odpowiedzi na pytania_45

14.12.2016 r.

Informacja z otwarcia ofert

21.12.2016.

 

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

17.01.2017