KOMENTARZ DYREKTORA DO MATERIAŁU WYEMITOWANEGO W TVN24 W PROGRAMIE “CZARNO NA BIAŁYM” W DN. 05.10.2015 R.

Opublikowano 6 października 2015, 04:33
dr_bednarski_0094
Rada Mininistrów RP w dn. 25.08.2015 roku przyjęła rozporządzenie RM w sprawie reorganizacji Instytutu Reumatologii im. prof.dr n.med. Eleonory Reicher w Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Decyzją Rady Ministrów przekształcenie Instytutu nastąpiło w dn. 15.09. 2015 roku. Od tego momentu ropoczęło się formalne tworzenie Instytutu. Dzień 15.09.2015 jest datą, która pozwala na uzyskanie niezbędnych dla funkcjonowania Narodowego Instytutu dokumentów prawnych, takich jak wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,  rozpoczęcie prac nad uzyskaniem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia związane z geriatrią. By możliwe było przyjęcie pierwszych pacjentów w tworzonym Instytucie, konieczne jest uzyskanie także wielu niezbędnych pozwoleń. Od tego momentu również możliwe jest zawarcie umów z lekarzami i personelem medycznym, który będzie zajmował się najstarszymi pacjentami. Chciałbym zaznaczyć jednak, że mimo, iż formalne przekształcenie nastąpiło dopiero 15. września br., Dyrekcja Instytutu rozpoczęła prace nad reorganizacją wiele miesięcy wcześniej. Pozyskaliśmy fundusze, które pozwoliły na uruchomienie procedur przetargowych, rozpoczęcie remontów, które pozwolą na, nie tylko rozszerzenie działalności Instytutu o świadczenia geriatryczne, ale również podniosą komfort  pacjentów już leczonych w Instytucie. Także wiele miesięcy temu rozpoczęto  starania o pozyskanie najlepiej wykwalifikowanej kadry medycznej, specjalizującej się w geriatrii.
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji jest jedynym w kraju instytutem badawczym, w którym prowadzone są badania i kompleksowe leczenie pacjentów w dziedzinie reumatologii, rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, a wkrótce również geriatrii i gerontologii.  Instytut jest ośrodkiem, który dysponuje najlepiej wykwalifikowaną w tych obszarach kadrą medyczną i naukową. To właśnie w Instytucie przygotowywane będą i wdrażane wytyczne dotyczące dziedzin obecnej działalności Instytutu oraz nowych obszarów medycyny. Instytut kształcić będzie pracowników medycznych w opiece nad osobami starszymi –  kolejne kadry lekarzy geriatrów oraz pielęgniarek. Narodowy Instytut otworzy drzwi naszym specjalistom do pozyskiwania jeszcze szerszej wiedzy w zakresie leczenia geriatrii, chorób reumatycznych, rehabilitacji i ortopedii, także poza granicami Polski. Instytut będzie prowadził studia doktoranckie, dodatkowe kursy dla lekarzy i pielęgniarek.
Naszą misją jest objęcie kompleksową opieką osoby starsze, często cierpiące na wiele przewlekłych schorzeń oraz wypełnienie dotychczas istniejącej w tym zakresie luki.
Dr n.med. Piotr Bednarski
Dyrektor
Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr n.med. Eleonory Reicher w Warszawie