Konferencja prasowa z okazji Światowego Dnia Reumatyzmu

Opublikowano 9 października 2015, 04:29

Unknown2

 

Konferencja prasowa z okazji Światowego Dnia Reumatyzmu W czwartek 8 października odbyło się spotkanie dla mediów z okazji Światowego Dnia Reumatyzmu. Organizatorem wydarzenia był Medyczny Program Edukacyjny, a partnerem naukowym Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher. Wśród prelegentów znaleźli się klinicyści, eksperci ochrony zdrowia, jak również przedstawiciele środowisk pacjenckich. Prof. Brygida Kwiatkowska (dyrektor d.s. klinicznych NIGRiR) przedstawiła najnowsze wyniki badań dotyczących przyczyn opóźnień diagnostycznych w reumatologii. Zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne w przypadku chorób zapalnych stawów, gdzie czas pomiędzy wystąpieniem pierwszych objawów choroby, a rozpoczęciem leczenia, wpływa znacząco na skuteczność terapii i szanse uzyskanie remisji. W przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) rozpoznanie i włączenie leczenia powinno nastąpić nie później niż w okresie 12 tygodni od wystąpienia pierwszych objawów. Jak wynika z badań prowadzonych przez Narodowy Instytut w Polsce jest to zwykle od 3 do 9 miesięcy, a więc znacznie więcej niż wynika z zaleceń. Przyczyn obecnej sytuacji należy dopatrywać się zarówno w działaniu systemu ochrony zdrowia (między innymi długi czas oczekiwania na wizytę u specjalisty), jak i samych chorych, którzy zbyt często bagatelizują pierwsze symptomy choroby. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji od dłuższego czasu zabiega o stworzenie w Polsce systemu wczesnej diagnostyki zapaleń stawów, co pozwoliłoby poprawić obecną sytuację. Należy jednak zauważyć, że konieczne jest również edukowanie społeczeństwa.

Właśnie w edukacji społeczeństwa olbrzymią rolę odgrywają działania podejmowane przez środowiska pacjenckie. Przykładem może być kampania społeczna „Reumatyzm Ma Młodą Twarz”, o której w trakcie spotkania z dziennikarzami opowiadała Marta Kotarba–Kańczugowska ze Stowarzyszenia „3majmy się razem”. Schorzenia reumatyczne kojarzą się zwykle z osobami starszymi. Tymczasem choroby zapalne tkanki łącznej, jak toczeń czy młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, a także RZS, występują u ludzi młodych. Chorują także małe dzieci, co wpływa bezpośrednio na życie całej rodziny. Akcja „Reumatyzm ma młodą twarz” łamie funkcjonujące powszechnie stereotypy. Z kolei prof. Robert Gasik, kierownik Kliniki Neuroortopedii i Neurologii NIGRiR, przedstawił na spotkaniu inicjatywę „Zdrowy Kręgosłup dla Polski”, której głównym celem jest ograniczenie częstości występowania dolegliwości ze strony kręgosłupa. Jak wynika z danych ZUS w 2014 r. choroby i schorzenia kręgosłupa odpowiadały za ponad 2,5 mln zwolnień lekarskich i 30 mln osobodni absencji chorobowej. Biorąc pod uwagę zachodzące trendy demograficzne należy spodziewać się, że zjawisko to będzie się nasilać. Konieczne jest więc podjęcie wszelkich działań, które pozwolą nam dłużej zachować zdrowie i cieszyć się sprawnością do późnej starości. W tym celu potrzebna jest dobrze zorganizowana profilaktyka, a także edukacja społeczeństwa.