Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher

Opublikowano 15 września 2015, 04:38

dr_bednarski_0094
Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przekazuję Państwu bardzo ważną dla naszego Instytutu wiadomość. Decyzją Rady Ministrów, Instytut został zreorganizowany w Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher. To długo oczekiwana i wyjątkowo korzystna zmiana.

Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie jest jedynym w kraju instytutem badawczym, w którym prowadzone są badania i kompleksowe leczenie pacjentów w dziedzinie reumatologii, rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Instytut jest ośrodkiem, który dysponuje najlepiej wykwalifikowaną w tych obszarach kadrą medyczną i naukową. Takie wyjątkowe doświadczenie pozwala na poszerzenie działalności Instytutu o obszar geriatrii, co z pewnością wypełni lukę istniejącą w tym obszarze w Polsce. Doświadczenie nie tylko kliniczne pracowników Instytutu daje pewność, że właśnie ta kadra doskonale poradzi sobie z nowym wyzwaniem, jakim jest objęcie opieką najstarszych pacjentów w ramach tworzonego Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Zadania, które postawione zostały przed dyrekcją i pracownikami Instytutu są duże, ale potrzeby i korzyści znacznie większe. Konieczne będzie stworzenie na podstawie istniejącej bazy klinicznej i naukowej, kolejnych obszarów z zakresu gerontologii i geriatrii. To właśnie w Instytucie przygotowywane będą i wdrażane wytyczne dotyczące dziedzin obecnej działalności Instytutu oraz nowych obszarów medycyny. Reorganizacja pozwoli na kształcenie pracowników medycznych w opiece nad osobami starszymi – kształcenie kolejnych kadr lekarzy geriatrów oraz pielęgniarek.

Narodowy Instytut obejmie kompleksową opieką osoby starsze, często cierpiące na wiele przewlekłych schorzeń. Instytut Reumatologii nie przestanie istnieć. Wręcz przeciwnie – zacznie rozszerzać swoją dotychczasową działalność o zakresy medycyny, w których do tej pory brakowało specjalistów. Dzięki dodatkowemu prestiżowi, który wiąże się z reorganizacją Instytutu, zaistnieje możliwość dalszego rozwoju reumatologii, rehabilitacji, ortopedii oraz rozszerzenia terapii dla młodych Pacjentów z chorobami reumatycznymi. Narodowy Instytut otworzy drzwi naszym specjalistom do pozyskiwania jeszcze szerszej wiedzy w zakresie leczenia chorób reumatycznych, rehabilitacji i ortopedii także poza granicami Polski.

Reorganizacja spowoduje zwiększenie dostępności naszym pacjentom do nowych terapii lekami biologicznymi w ramach programów lekowych. Wszystkie te działania umożliwią przyjęcie większej liczby Pacjentów z chorobami reumatycznymi, którzy będą mogli liczyć na fachową i kompleksową pomoc medyczną w jednym miejscu. Reorganizacja Instytutu, wpłynie na znaczny rozwój dotychczasowej działalności badawczo – naukowej. Instytut także będzie prowadził studia doktoranckie, dodatkowe kursy dla lekarzy i pielęgniarek. Wszystko to pozwoli również na poprawę sytuacji finansowej Instytutu, a co za tym idzie jego rozwój i na stworzenie jeszcze bardziej rozwiniętej pomocy dla naszych chorych.

Liczę na to, że także dzięki Państwu, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji stanie się jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym wszystkie te dziedziny medycyny będą mogły się spotkać w jednym miejscu, z korzyścią dla Państwa oraz naszych Pacjentów.

Z poważaniem

Dr n.med. Piotr Bednarski
Dyrektor Instytutu