Debata o kardiologicznych problemach starzejącego się społeczeństwa

Opublikowano 10 lutego 2017, 02:44

1 lutego z inicjatywy dziennika „Rzeczpospolita” oraz Instytutu Studiów Wschodnich”, odbyła się debata dotycząca polskiej kardiologii. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni m.in. kierownik Kliniki Geriatrii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, prof. Tomasz Targowski, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w NFZ, Dariusz Dziełak, Przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo – Naczyniowych, prof. Jacek Legutko czy prof. Witold Rużyłło z Instytutu Kardiologii w Aninie.

Pierwszym i jednym z głównych tematów poruszonych podczas dyskusji była kwestia rosnącej  liczby seniorów w ujęciu kardiologicznym. Prof. Targowski w czasie sesji „Starzejące się społeczeństwo-wyzwanie dla opieki skoordynowanej” zwracał uwagę na kwestie geriatrycznej wielochorobowości, w tym współistnienie z chorobami kardiologicznymi chorób płuc, reumatycznych, metabolicznych, nowotworów, etc.

Obecni na debacie eksperci przytoczyli dane Głównego Urzędu Statystycznego, wg. których liczba rezydującej ludności Polski, wynosząca dziś ok. 38 mln osób, w 2050 r. zmniejszy się o ok. 3 mln osób, Przyczyną tego procesu ma być przede wszystkim ujemny przyrost naturalny, ale ogromną rolę w tej kwestii odgrywa również nadumieralność Polaków, głównie z powodu chorób sercowo-naczyniowych (45 proc. zgonów) i nowotworowych (24–25 proc.). Dziś jeszcze należymy do grupy młodych społeczeństw Unii Europejskiej – osoby 65+ stanowią zaledwie 15 proc. populacji., ale stosunek ten ma się zmienić w 2050 r. – przewiduje się, że udział tej grupy wzrośnie do ok. 30 proc.

 

Więcej informacji:

http://www.rp.pl/Biznes/302059946-Kardiolodzy-oczekuja-korekty-wyceny-opieki-kompleksowej.html#ap-1