Dostawa wyrobów medycznych do Apteki NIGRiR (11/PN/2017/AHB)

Opublikowano 9 lutego 2017, 08:58

Dostawa wyrobów medycznych do Apteki NIGRiR. Znak sprawy 11/PN/2017/AHB

Tryb udzielania zamówienia: Przetarg Nieograniczony
Termin składania ofert: 22.03.2017 r. godz. 13:00

Pliki do pobrania

ogłoszenie o zamówieniu

modyfikacja ogłoszenia

09.02.2017 r.

 SIWZ

13.02.2017 r.

 Odpowiedzi na zapytania

10.03.2017 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

31.03.2017.