Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu parametrów krytycznych oraz oznaczania elektrolitów wraz z dzierżawą aparatury – 14/PN/2017/AZ

Opublikowano 9 lutego 2017, 08:54

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu parametrów krytycznych oraz oznaczania elektrolitów wraz z dzierżawą aparatury. Znak sprawy 14/PN/2017/AZ

Tryb udzielania zamówienia: Przetarg Nieograniczony
Termin składania ofert: 22.03.2017 r. godz. 13:00

Pliki do pobrane

Ogłoszenie o zamówieniu

09.02.2017 r.

 

SIWZ

13.02.2017 r.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

31.03.2017 r.