Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania badań z zakresu immunochemii z zastosowaniem technologii ELISA wraz z dzierżawą aparatury do ich wykonania. 12/PN/2017/MK

Opublikowano 13 lutego 2017, 10:31

Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania badań  z zakresu immunochemii z zastosowaniem technologii ELISA wraz z dzierżawą aparatury do ich wykonania. 12/PN/2017/MK

Tryb udzielania zamówienia: Przetarg Nieograniczony
Termin składania ofert: 22.03.2017 r. godz. 13:00