Czas, start! – I spotkanie zespołu pracującego nad rehabilitacyjną grą wideo dla seniorów

Opublikowano 13 marca 2017, 02:13

W poniedziałek 6 marca odbyło się pierwsze spotkanie całego zespołu twórców rehabilitacyjnej gry dla seniorów w Centrum Badawczo Rozwojowym Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Bytomiu. Uczestnicy projektu zapoznali się z możliwościami laboratoriów jakimi dysponuje bytomska placówka PJATK oraz wymienili doświadczenia i pierwsze pomysły dotyczące planowanej gry, która pomoże przywracać sprawność osobom starszym w domowych warunkach.

 

Zebranie otworzył wykład prof. Krystyny Księżopolskiej – Orłowskiej, kierownika Kliniki Rehabilitacji w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznej dotyczący ogólnych zagadnień związanych z procesem starzenia się. Wykład został uzupełniony wystąpieniem doktora Przemysława Rzodkiewicza z Zakładu Gerontologii i Zdrowia Publicznego i dotyczącym epidemiologii i powikłań związanych z upadkami osób w wieku senioralnym. Po merytorycznym wprowadzeniu zespół zapoznał się z możliwościami laboratoriów bytomskiego Centrum Badawczo-Rozwojowego PJATK. Uczestnicy spotkania zobaczyli jakim potencjałem dysponuje pierwsze w Polsce i jedno z nielicznych w Europie laboratoriów – Laboratorium HDMI Dynamiki i Wielomodalnej Interakcji, które dysponuje systemem symulacyjno-pomiarowym CAREN Extended (Computer Assisted Rehabilitation Environment), umożliwiającym prowadzenie zaawansowanych badań medycznych w obszarach analizy ruchu człowieka.  Ponadto zespół miał okazję zobaczyć laboratorium HMF Komputerowego Modelowania Twarzy i Mikroekspresji, które sprawdza się m.in. w przemyśle gier wideo oraz w badaniach przesiewowych pod kątem wykrywania uszkodzeń genetycznych. Ostatnim miejscem badań, które może być zaangażowane w prace nad projektem rehabilitacyjnej gry dla seniorów było laboratorium analizy ruchu człowieka, gdzie można prowadzić badania w obszarach akwizycji, analizy i syntezy ruchu człowieka co może służyć do wczesnego rozpoznawania, zmian oraz ewaluacji leczenia chorób o podłożu motorycznym.

Po zapoznaniu się z możliwościami laboratoriów Centrum Badawczo-Rozwojowego PJATK w  Bytomiu delegaci NIGRiR-u przystąpili do pierwszych analiz w Laboratorium Dynamiki i Wielomodalnej Interakcji. Pozostała część zespołu zapoznała się ze specyfiką robota rehabilitacyjnego „Luna EMG” gliwickiej firmy Egzotech w ramach wymiany doświadczeń przy tworzeniu zaawansowanej technologii rehabilitacyjnej dla osób w wieku podeszłym. Zwieńczeniem wizyty w bytomskiej placówce Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych było spotkanie zespołu, na którym doprecyzowano grupę docelową planowanej gry rehabilitacyjnej oraz uzgodniono harmonogram badań.

 

Gra wideo dla seniorów? – Tak! Rehabilitacyjna!

W Polsce obecnie jest ok. 6 mln seniorów, a do 2050 roku liczba ta ma wzrosnąć aż do 11 mln. Proces starzenia tworzy nieostrą granicę między stanem zdrowia a stanem chorobowym. Wśród osób w wieku senioralnym około 30% kobiet i około 20% mężczyzn co najmniej raz w roku doznaje niezamierzonego upadku, który może wiązać się z poważniejszymi powikłaniami wymagającymi opieki szpitalnej. Złamania u seniorów niosą ze sobą takie następstwa jak niesamodzielność, ryzyko śmierci, utrudniona lub niemożliwa mobilność, a statystyki ukazują, że każdego roku 430 000 osób na świecie umiera na skutek upadków lub powikłań w ich wyniku.

Specjaliści zgodnie potwierdzają, że powyższe następstwa są rezultatem małej ilości ruchu wśród seniorów i braku podejmowania ćwiczeń, które zapobiegałyby upadkom.

Dlatego naukowcy z Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji oraz  Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych podjęli się we współpracy z firmą Vox Track zaprojektowania i stworzenia rehabilitacyjnej gry dla seniorów, która pozwoli skutecznie walczyć w domowych warunkach z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-mięśniowej, będącej przyczyną większości upadów osób w starszym wieku.

  

17160408_1270667706382353_50072274_n

17121645_1270667323049058_474138544_o

17230359_1270667366382387_887521205_o

17230169_1270667279715729_1101943369_o
17230083_1270667159715741_1206978655_o

17193786_1270667319715725_911302822_o