Zaprojektowanie i wykonanie serwisu internetowego oraz jego wdrożenia wraz z systemem zarządzania treścią oraz wsparciem technicznym w ramach projektu finansowanego z Narodowego Programu Zdrowia (Cel Operacyjny 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się; Działanie 3. Działania edukacyjne: edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie problematyki geriatrycznej i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami starszymi i wczesnego wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego) – znak sprawy 18/ZO/2017/AZ

Opublikowano 10 marca 2017, 08:06

Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe – znak sprawy 18/ZO/2017/AZ

Termin składania ofert: 24.03.2017 r. godz. 13:00

Pliki do pobrania:

Zaproszenie_zapytanie_ofertowe
10.03.2017 r.
Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert
16.03.2017 r.
Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego
03.04.2017