NIGRiR wspólnie z krajami europejskimi tworzy standardy profilaktyki i leczenia „zespołu kruchości”

Opublikowano 20 marca 2017, 01:17

W dniach 19-20 stycznia w Madrycie odbyło się spotkanie uczestników inicjatywy Joint Action ”Advantage”, finansowanego przez UE, w którym udział biorą 22 państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej. 

Inicjatywa „Advantage” powstała by opracować  standardy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego  tzw. „zespołu kruchości”, który często towarzyszy starzeniu się. Program jest finansowany w ramach Trzeciego Europejskiego Programu Zdrowia UE 2014-2020.  Budżet „Advantage” to 3,5 miliona euro. Projekt  będzie realizowany przez  trzy lata, poczynając od stycznia 2017. Uczestniczy  w nim  ponad 40 organizacji z 22 krajów  Unii Europejskiej.. Polskie Ministerstwo Zdrowia w tym projekcie jest reprezentowane przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie i  zespół profesora Tomasza Targowskiego, który jest kierownikiem Kliniki i Polikliniki Geriatrii.

„Advantage” ma przyczynić się do wypracowania skutecznej koncepcji zapobiegania tzw. „zespołowi kruchości” w służbie zdrowia, która powstanie poprzez stworzenie wspólnych standardów rozpoznawania i leczenia w krajach  członkowskich UE. W zamyśle program ma przyczynić się do poprawy diagnostyki i leczenia zespołu, usprawnić opiekę nad seniorami, a w końcu doprowadzić do zmniejszenia niepełnosprawności i umożliwić większą niezależność osobom starszym. Program będzie odpowiedzią na wyzwania jakie stawia szybkie starzenie się społeczeństw europejskich.