Zespół kruchości zagraża nawet połowie seniorów w Europie

Opublikowano 2 października 2018, 07:44

Według szacunkowych danych z 2012 roku wśród mieszkańców Europy powyżej 65. roku życia kryteria diagnostyczne zespołu kruchości (frailty syndrome) spełniało 17  proc., a zagrożonych zespołem było kolejne 44 proc. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji włączył się właśnie w międzynarodowy program JA ADVANTAGE MANAGING FRAILTY.

 

Program JA ADVANTAGE MANAGING FRAILTY to wspólne działanie 35 instytucji z 22 państw Unii Europejskiej zaplanowane na lata 2017-2019. Jego głównym celem jest opracowanie i promowanie wspólnej strategii europejskiej w zakresie zapobiegania oraz postępowania w zespole kruchości. Z ramienia warszawskiego Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji program koordynują prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski, kierownik Kliniki Geriatrii oraz dr Ewa Kądalska.

Czym zajmą się specjaliści z NIGRiR?

W ramach JA ADVANTAGE MANAGING FRAILTY zostanie podsumowany i rozszerzony aktualny stan wiedzy na temat zespołu kruchości. Specjaliści opracują standardy postępowania na poziomie indywidualnym i systemowym oraz zaproponują wspólny dla biorących udział w programie krajów model leczenia.

Jaki będzie wkład Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji? Polscy specjaliści będą brali udział nie tylko w tworzeniu publikacji naukowych i przeprowadzaniu badań przesiewowych, ale włączą się również w działania prewencyjne i diagnostyczne na poziomie indywidualnym. Opracują ponadto ankietę skierowaną do osób związanych z sektorem zdrowia, menadżerów, uczelni i służb pomocy społecznej. Ankieta będzie narzędziem, które pozwoli ocenić stan wiedzy i efektywność działań z zakresu przeciwdziałania zespołowi kruchości. Jednym z ważniejszych aspektów programu JA ADVANTAGE MANAGING FRAILTY jest także budowanie świadomości dotyczącej schorzenia zarówno wśród decydentów, jak i osób zagrożonych ryzykiem jego wystąpienia.

Czym jest zespół kruchości?

To właściwie zespół objawów wynikający z naturalnego procesu starzenia się organizmu,  charakteryzujący się zmniejszeniem rezerwy fizjologicznej. Wśród pozostałych symptomów, które powinny zwrócić uwagę lekarza są zaburzenia endokrynologiczne i immunologiczne, które niekorzystnie wpływają na funkcjonowanie organizmu i powodują zwiększoną podatność na choroby i czynniki stresogenne. Postępujące zmniejszanie się wydolności poszczególnych narządów i układów organizmu chorego prowadzi do utraty zdolności regeneracyjnych, a w konsekwencji do niesprawności i niesamodzielności.

Zburzenia związane z zespołem kruchości:

– zmniejszona rezerwa fizjologiczna;

– osłabiona aktywność fizyczna, niedożywienie, utrata sprawności umysłowej, podatność na urazy układu ruchu;

– aktywacja procesów zapalnych;

– zaburzenia katabolizmu białek i dysregulacja neuroendokrynna.

Eksperci szacują, że zespół kruchości dotyczy nawet co dziesiątego Europejczyka powyżej 65 roku życia.