Zespół kruchości kości

Opublikowano 4 marca 2019, 02:36

Zespół kruchości jest jednym z ważnych problemów geriatrycznych. W obliczu starzenia się społeczeństwa przed systemem ochrony zdrowia i opieki stoi wiele wyzwań związanych z zapobieganiem oraz właściwym diagnozowaniem, a także organizacją opieki dla pacjentów z zespołem kruchości.

Zespół kruchości to szereg objawów wynikający m.in. ze starzenia się organizmu, charakteryzujący się zmniejszeniem rezerw fizjologicznych, zaburzeniami endokrynologicznymi i immunologicznymi, które prowadzą do zwiększonej podatności organizmu na czynniki stresogenne i zwiększonego ryzyka wystąpienia szeregu niekorzystnych następstw zdrowotnych.

Komisja Europejska zaniepokojona problemem starzenia się społeczeństwa i potrzebą zapewnienia opieki, wyszła z inicjatywą projektu JA ADVANTAGE Managing Frailtyw w którym uczestniczą 22 kraje europejskie i 33 instytucje w tym Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. W ramach projektu ma powstać dokument zawierający dane, a także zalecenia dotyczące zespołu kruchości oraz plan dalszych działań. W ramach projektu oceniono także wiedzę w placówkach medycznych, uczelniach i urzędach zajmujących się polityką senioralną oraz opracowano broszurę informacyjną na temat Frailty Syndrome.