INFORMACJA

Opublikowano 1 marca 2019, 02:37

INFORMACJA

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji informuje, iż obecnie prowadzi postępowanie w trybie pozaustawowym – art. 4 pkt 3 ppkt ja) ustawy Prawo zamówień Publicznych na udzielenie kredytu/pożyczki w wysokości 10.500.000,00 zł.

Planowany okres spłaty do 120 miesięcy.

Zabezpieczenie – weksel z deklaracją wekslową, cesja wierzytelności z umowy NFZ.