O funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej w ciągu nadchodzących miesięcy i potrzebie dostępu do świadczeń pacjentom z innymi niż COVID-19 problemami zdrowotnymi – w wywiadzie z dr n. med. Markiem Tombarkiewiczem, byłym wiceministrem zdrowia, dyrektorem Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. Eleonory Reicher, gospodarzem konferencji „Pacjent post-COVID-owy. Co zostaje, a co się zmienia?”, rozmawiał Jerzy Dziekoński  (cały wywiad)