Uroczyste otwarcie CWBK

Opublikowano 17 września 2021, 08:37

W czwartek, 16 września 2021 roku, odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK) – nowoczesnego ośrodka badań klinicznych, powstałego w ramach infrastruktury szpitalnej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.
Wśród zaproszonych gości, w uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych: Minister Edukacji i Nauki – Przemysław Czarnek oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski. Na uroczystości był również obecny Prezes Agencji Badań Medycznych – dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, który odczytał list Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego skierowany do uczestników konferencji. Ponadto obecny był partner CWBK, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Factor Consulting, Doradcę Strategicznego Stanisława Pisarskiego oraz Prezesa KO-MED Centra Kliniczne Marka Koniecznego. Gospodarzami spotkania byli Dyrektor Naczelny NIGRiR– dr n. med. Marek Tombarkiewicz oraz prof. dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka – kierownik CWBK NIGRiR.
Dzięki inicjatywie ABM i rozpisanemu konkursowi na ośrodki badań klinicznych, Instytut otrzymał dofinansowanie w kwocie 9 212 253,55 zł i mógł zrealizować inwestycję – utworzenia w Instytucie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

 

List Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego do Dyrektora Instytutu dr n. med. Marka Tombarkiewicza oraz pracowników i uczestników spotkania:  (otwórz)

Relacja z uroczystości zamieszczona na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki (otwórz)

 

W Centrum Wsparcia Badań Klinicznych będą mogli leczyć się pacjenci cierpiący na choroby geriatryczne, reumatologiczne,  immunologiczne ze szczególnym uwzględnieniem chorych sprawiających trudności diagnostyczne i lecznicze, dla których udział w badaniach klinicznych jest jedyną szansą na poprawę stanu zdrowia, spowolnienia czy remisji choroby. W obszarze  zainteresowań  badawczych naukowców i klinicystów Instytutu znajdą się dwa globalne zagrożenia zdrowotne, jakimi są choroby cywilizacyjne oraz choroby związane z procesami starzenia się.

 Uroczyste otwarcie budynku CWBK

                                

Misja i cele CWBK

Misją badaczy Centrum Wsparcia Badań Klinicznych jest zapewnienie dostępu potrzebującym pacjentom do nowoczesnych form leczenia, poprawy stanu zdrowia i jakości życia chorych z zachowaniem najwyższych światowych standardów bezpieczeństwa i poszanowania praw pacjentów. Chcąc sprostać wyzwaniom, jakie stawia nam współczesna medycyna poprzez uruchomienie CWBK Instytut pragnie zwiększyć współpracę nauki z kliniką, dzięki czemu będzie mógł sprawniej tworzyć nowe metody diagnostyczne i udoskonalać już istniejące technologie. Centrum Wsparcia Badań Klinicznych ma stać się oczywistym wyborem dla dzisiejszych badaczy i skupiać zarówno lekarzy z bogatym doświadczeniem klinicznym, jak i promować młodych lekarzy chcących pozyskać wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych.

CWBK w Polskiej Sieci Badań Klinicznych

Powstanie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych wiąże się z szerszą inicjatywą Agencji Badań Medycznych – utworzenia Polskiej Sieci Badań Klinicznych. Idea sieci Ośrodków badań klinicznych z wysokospecjalistyczną opieką medyczną dla wszystkich Polaków, niezależnie od miejsca zamieszkania i potrzeby terapeutycznej w ramach  dostępu pacjentów do nowych, terapii, jest często jedną szansą na poprawę jakości życia chorych, ich funkcjonowania w życiu rodzinnym, zawodowym i towarzyskim. Dzięki utworzeniu Polskiej Sieci Badań Klinicznych polscy pacjenci będą mieli szansę stać się przedmiotem dużych międzynarodowych badań klinicznych i mieć dostęp do najbardziej innowacyjnych terapii bez konieczności opuszczania kraju. Wprowadzenie nowego standardu organizacji i zarządzania badaniami klinicznymi, przejawiających się osiągnięciem efektów na poziomie operacyjnym, finansowym i naukowym to tylko niektóre elementy które będziemy mogli osiągnąć dzięki wspólnemu działaniu w ramach Polskiej Sieci Badań Klinicznych.