Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskie mgr Ewy Modzelewskiej

Opublikowano 5 lipca 2023, 06:43

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

PRZEPROWADZANEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu

6 lipca 2023 r. o godz. 11.00 sala 109 B, IIp

 

z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu oraz rejestrację odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

mgr Ewy Modzelewskiej

 

Temat: „Rola wybranych poli morfizmów oraz profiliekspresji genów w rozwoju i obrazie klinicznym tocznia rumieniowatego układowego (TRU)”

 

Promotor: dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR

 

Recenzenci:

  • prof. dr hab. n. med. Violetta Dziedziejko
  • dr hab. n. med. Joanna Makowska
  • prof. dr hab. n. med. Jerzy Świerkot

 

Członkowie Komisji:

  • Przewodnicząca –  dr hab. n. med. Beata Tarnacka, prof. NIGRiR
  • Członek komisji – prof. dr hab. n. biol. Włodzimierz Maśliński
  • Członek komisji – prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacj, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa /pok. Nr 209N, IIp/.