Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskie lek. Leszka Roszkowskiego

Opublikowano 5 lipca 2023, 06:50

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

PRZEPROWADZANEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu

6 lipca 2023 r. o godz. 12.00 sala 109 B, IIp

 

z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu oraz rejestrację odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

lek. Leszka Roszkowskiego

 

 

Temat: „Wpływ modyfikacji epigenetycznych na właściwości monocytów u pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.”

 

Promotor: dr hab. n. med. Marzena Ciechomska, prof. NIGRiR

 

Recenzenci:

  • prof. dr hab. n. med. Jerzy Świerkot
  • dr hab. n. med.  Piotr Klimiuk
  • dr hab. n. med.  Bogdan Kolarz

 

Członkowie Komisji:

  • Przewodnicząca – dr hab. n. med. Beata Tarnacka, prof. NIGRiR
  • Członek komisji – prof. dr hab. n. biol. Włodzimierz Maśliński
  • Członek komisji – prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski
  • Członek komisji- dr. hab. n med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacj, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa /pok. Nr 209N, IIp/.