Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2024 r. utworzono Międzyresortowy Zespół ds. systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi.

Opublikowano 2 kwietnia 2024, 05:54

Wyróżnienie i docenienie Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.
Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2024 r. utworzono Międzyresortowy Zespół ds. systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi.
Przewodniczącą Zespołu została Minister do spraw Polityki Senioralnej – pani Marzena Okła-Drewnowicz, a w jego skład wchodzą również m.in.: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zespół ds. systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi będzie opierał się na wiedzy i doświadczeniu ekspertów – głównym głosem doradczym (obok Narodowego Funduszu Zdrowia) będzie właśnie Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Jesteśmy dumni z roli jaką możemy pełnić w ramach prac Zespołu.
Najważniejsze zadania Zespołu:

  • analiza systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi;
  • proponowanie kierunków działań dotyczących opieki nad osobami starszymi;
  • opracowanie rekomendacji rozwiązań legislacyjnych dotyczących opieki nad osobami starszymi;
  • rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w zakresie rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi.

Dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska, prof. UMP – Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji wraz z całym zespołem NIGRiR dziękuje za wyróżnienie i docenienie roli Instytutu.