Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał pani dr hab. Beacie Tarnackiej tytuł profesora nauk medycznych

Opublikowano 4 kwietnia 2024, 12:41

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał pani dr hab. Beacie Tarnackiej tytuł profesora nauk medycznych.
Pani Profesor jest specjalistą neurologiem oraz specjalistą rehabilitacji medycznej. W 2002 r. obroniła pracę doktorską pt.: „Poziom kompleksów immunologicznych i białek ostrej fazy oraz ich wpływ na przebieg i rokowanie w udarze niedokrwiennym mózgu” w Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; promotorem była: prof. A. Członkowska. Pracę habilitacyjną, pt.: „Choroba Wilsona w spektroskopii rezonansu magnetycznego” obroniła na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w roku 2012. Od sierpnia 2018 jest zatrudniona w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji; od marca 2019 na stanowisku kierownika Kliniki Rehabilitacji. Jest autorem i współautorem szeregu publikacji dotyczących tematyki udaru mózgu, parkinsonizmu, urazów rdzenia i bólu.  Jej głównymi zainteresowaniami są: terapia i rehabilitacja bólu przewlekłego w schorzeniach narządu ruchu, robotyka w rehabilitacji w chorobach neurologicznych i narządu ruchu, schorzenia obwodowego układu nerwowego i choroby neurodegeneracyjne.

Serdecznie gratulujemy!