Zakup aparatury naukowo-badawczej pn. „Platforma cytometryczna”

Opublikowano 12 grudnia 2022, 10:27

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

zakup aparatury naukowo-badawczej pn. „Platforma cytometryczna”

kwota dofinansowania: 564 000,00 zł

całkowita wartość zadania: 570 809,18 zł

Informujemy, że Minister Edukacji i Nauki przyznał Narodowemu Instytutowi Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji dotację celową w wysokości 564 000 zł., na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową, z przeznaczeniem na zakup aparatury naukowo-badawczej pn. „Platforma cytometryczna” dla Zakładu Biologii Molekularnej, w celu prowadzenia prac naukowych i badawczych w NIGRiR.

Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w 2022 roku na sfinansowanie kosztów zakupu, aparatury naukowo-badawczej stanowiącej rozbudowę infrastruktury naukowej o: „Platforma cytometryczna”.

Platforma cytometryczna będzie wykorzystywana jako podstawowe narzędzie do badania jakościowego , ilościowego oraz funkcji komórek układu immunologicznego. W analizie fenotypowej poza antygenami powierzchniowymi uwzględnia się także antygeny cytoplazmatyczne i jądrowe. Zmiany fenotypu są odbiciem różnicowania i dojrzewania licznych subpopulacji. Zastosowanie odpowiedniego oprogramowania znacznie poszerza ilość uzyskanych w badaniu informacji., np. oprogramowanie CBA umożliwia ocenę ilościową i kilkudziesięciu cytokin w niewielkiej ilości surowicy.

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji prowadzi badania naukowe w dziedzinie nauk medycznych w ramach ściśle ze sobą współpracujących Zakładów – w tym Zakładu Biologii Molekularnej, Centralnego Laboratorium Klinicznego, oraz badaczy – klinicystów, pracujących w części szpitalnej Instytutu. Instytut kształci przyszłych specjalistów w zakresie diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych i prowadzi postępowania doktorskie oraz habilitacyjne, specjalizacje z chorób reumatycznych, geriatrycznych, reumatologii wieku rozwojowego oraz w zakresie neuroortopedii i rehabilitacji.