Zakup aparatury naukowo-badawczej pn. „Multipleksowa platforma do analizy transkryptomicznej i proteomicznej”

Opublikowano 12 grudnia 2022, 10:25

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

zakup aparatury naukowo-badawczej pn. „Multipleksowa platforma do analizy transkryptomicznej i proteomicznej”

kwota dofinansowania: 1 120 000 zł

całkowita wartość zadania: 1 120 000 zł

Informujemy, że Minister Edukacji i Nauki przyznał Narodowemu Instytutowi Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji dotację celową w wysokości 1 120 000 zł., na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową, z przeznaczeniem na zakup aparatury naukowo-badawczej pn. „Multipleksowa platforma do analizy transkryptomicznej i proteomicznej” dla Zakładu Biologii Molekularnej, w celu prowadzenia prac naukowych i badawczych w NIGRiR.

Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w 2022 roku na sfinansowanie kosztów zakupu, aparatury naukowo-badawczej stanowiącej rozbudowę infrastruktury naukowej o: „Multipleksową platformę do analizy transkryptomicznej i proteomicznej”.

Zastosowanie multipleksowej platformy do analizy transkryptomicznej i proteomicznej wielu rodzajów próbek umożliwi znaczne poszerzenie wiedzy na temat układu odpornościowego. Dzięki usprawnionej analizie zbiorczej i przestrzennej znacznie szybciej będziemy mogli wpływać na ludzkie zdrowie. Multipleksowa platforma do analizy transkryptomicznej i proteomicznej oferuje wykrywanie pojedynczych cząsteczek bez amplifikacji i może być używana do profilowania ekspresji genów, fuzji genów i analizy CNV. System wykorzystuje unikalne fluorescencyjne kody kreskowe, które umożliwiają bezpośrednią, cyfrową detekcję setek (≤800) różnych cząsteczek docelowych w jednym przebiegu.

 

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji prowadzi badania naukowe w dziedzinie nauk medycznych w ramach ściśle ze sobą współpracujących Zakładów – w tym Zakładu Biologii Molekularnej, Centralnego Laboratorium Klinicznego, oraz badaczy -klinicystów, pracujących w części szpitalnej Instytutu. Instytut kształci przyszłych specjalistów w zakresie diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych i prowadzi postępowania doktorskie oraz habilitacyjne, specjalizacje z chorób reumatycznych, geriatrycznych, reumatologii wieku rozwojowego oraz w zakresie neuroortopedii i rehabilitacji.