Wybory uzupełniające do Rady Naukowej – 4 września 2018 r.

Opublikowano 30 sierpnia 2018, 11:01

Szanowni Państwo,
Pracownicy Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, w związku z wygaśnięciem na podstawie par. 11 ust. 1 tiret 2 Regulaminu Rady Naukowej mandatu Członka Rady Naukowej wybieranego spośród pracowników naukowych nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego, a także brakiem kolejnego kandydata na liście wyborczej z dnia 8 czerwca 2017 r., który mógłby objąć powstały wakat, Komisja Wyborcza do Rady Naukowej NIGRiR, realizując zadania wynikające z Zarządzenia Dyrektora Instytutu nr 20/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r., w zgodzie z Regulaminem Wyborów Rady Naukowej NIGRiR informuje, że termin wyborów uzupełniających dla całego Instytutu został ustalony na 4 września 2018 roku.

O mandat przeznaczony dla pracowników naukowych Instytutu niemających stopnia naukowego doktora habilitowanego będą ubiegać się:

1.     Marzena Ciechomska (Zakład Patofizjologii i Immunologii)
2.     Anna Felis-Giemza (Klinika i Poliklinika układowych Chorób Tkanki Łącznej)
3.     Ewa Kądalska (Klinika i Poliklinika Geriatrii)
4.     Anna Kłak (Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki)
5.     Ewa Kuca-Warnawin (Zakład Patofizjologii i Immunologii)

6      Maria Maślińska, Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów
7.     Teresa Sadura-Sieklucka (Klinika Rehabilitacji)
8.     Anna Wajda (Zakład Biologii Molekularnej)

Szczegółowy harmonogram wyborów w załączeniu. (tutaj)

Przewodniczący Komisji Wyborczej
mgr Andrzej Goworski