Znak sprawy: 32/PN/2018/JS
Termin składania ofert: 26.09.2018 r. godz. 12:30
Termin otwarcia ofert: 26.09.2018 r. godz. 13:00

 

 

Plik Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-09-11
SIWZ 2018-09-11
Architektura i konstrukcja 2018-09-11
Branża elektryczna 2018-09-11
Branża sanitarna 2018-09-11
Przedmiar robot 2018-09-11
Specyfikacje 2018-09-11
Technologia 2018-09-11
Pozwolenie na budowę 2018-09-11
Modyfikacja SIWZ 2018-09-12
Odpowiedzi na pytania 2018-09-17
Odpowiedzi na pytania_2 2018-09-18
Protokół z otwarcia ofert 2018-09-26
Powiadomienie o wyborze oferty_www 2018-10-05