Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego – znak sprawy 21/PN/2018/BK

Opublikowano 30 lipca 2018, 04:35

Znak sprawy: 21/PN/2018/BK
Termin składania ofert: 24.08.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 24.08.2018 r. godz. 10:30

 

Plik Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-30
SIWZ 2018-07-30
Załącznik nr 2 do SIWZ_zadanie_1 2018-07-30
Załącznik nr 2 do SIWZ_zadanie_2 2018-07-30
Załącznik nr 2 do SIWZ_zadanie_3 2018-07-30
Załącznik nr 2 do SIWZ_zadanie_4 2018-07-30
Załącznik nr 2 do SIWZ_zadanie_5 2018-07-30
Załącznik nr 2 do SIWZ_zadanie_6 2018-07-30
Załącznik nr 2 do SIWZ_zadanie_7 2018-07-30
Załącznik nr 2 do SIWZ_zadanie_8 2018-07-30
Załącznik nr 2 do SIWZ_zadanie_9 2018-07-30
Załącznik nr 2 do SIWZ_zadanie_10 2018-07-30
Załącznik nr 2 do SIWZ_zadanie_11 2018-07-30
Załącznik nr 2 do SIWZ_zadanie_12 2018-07-30
Załącznik nr 2 do SIWZ_zadanie_13 2018-07-30
Formularz asortymentowo_cenowy_wersja edytowalna 2018-07-30
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-08-03
Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert 2018-08-03
Odpowiedzi na pytania 2 2018-08-06
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 2018-08-08
Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert 3 2018-08-08
Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert 2018-08-13
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 2018-08-13
Odpowiedzi na pytania_modyfikacja_zmiana terminu składania ofert 2018-08-21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 2018-08-21
Zadania nr 5, 7, 9, 11, 14-17 po modyfikacji_wersja edytowalna 2018-08-21
Załącznik nr 1 do Formularza oferty_parametry graniczne_wersja edytowalna 2018-08-21
Zmodyfikowany Formularz oferty_załącznik nr 1 do SIWZ_wersja edytowalna 2018-08-21
Protokół z otwarcia ofert 2018-08-24
Powiadomienie o wyborze oferty_www 2018-09-12
Zawiadomienie o unieważnieniu 2018-09-17
Powiadomienie o wyborze oferty_www_II 2018-09-27