wizytą Prezydenta RP

Opublikowano 13 czerwca 2023, 04:57

Dzisiaj w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. Eleonory Reicher (NIGRiR) miała miejsce szczególna uroczystość. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej. W wydarzeniu wzięli również udział m.in. Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Pan Piotr Ćwik, Pani prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska, były Minister Zdrowia Pan Marek Balicki, Konsultant Krajowy w dziedzinie Geriatrii Pan prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski oraz Pan Dyrektor Naczelny NIGRiR dr n. med. Marek Tombarkiewicz.
 
Wydarzenie to ma olbrzymie znaczenie dla kształtowania zdrowotnej polityki senioralnej. Realizacja założeń projektu ustawy znacząco poprawi jakość opieki geriatrycznej w naszym kraju. Liczba osób w podeszłym wieku w Polsce stale rośnie – szacuje się, że w roku 2040 osoby powyżej 75 roku życia będą stanowiły nawet 15% społeczeństwa. W ramach planowanej ustawy zakłada się powstanie w ciągu najbliższych 5 lat ponad 300 placówek „Centrów Zdrowia 75+” służących opiece zdrowotnej nad osobami starszymi oraz znaczące zwiększenie liczby oddziałów geriatrycznych. Przewiduje się, że koszty uruchomienia systemu wyniosą około 250 mln zł w pierwszym roku oraz 2,5 mld zł w kolejnych latach (w związku z jego utrzymaniem). Wierzymy, że zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania przyniosą wiele pozytywnych zmian i sprawią, że opieka nad seniorami będzie bardziej kompleksowa i lepiej zorganizowana niż ma to miejsce obecnie.
 
Dyrektor Instytutu w trakcie uroczystości przedstawił także plany rozwoju działalności NIGRiR oraz rozbudowy siedziby Instytutu.
 
Prezydent RP Pan Andrzej Duda w imieniu swoim oraz Pierwszej Damy Pani Agaty Kornhauser-Dudy przekazał najlepsze życzenia dla wszystkich Pacjentów oraz Pracowników Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.
 
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z dzisiejszej uroczystości, które dostępne jest na kanale YouTube Prezydenta RP Andrzeja Dudy pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=btUI8Om7BB0&t=861s
 
Na stronie internetowej Prezydenta RP Andrzeja Dudy znajdą Państwo Projekt ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej oraz informację ws. ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej: https://www.prezydent.pl/prawo/wniesione-do-sejmu/projekt-ustawy-o-szczegolnej-opiece-geriatrycznej,69871
 
Zdjęcia i grafiki pochodzą ze strony Prezydenta RP Andrzeja Dudy (www.prezydent.pl)