Konferencja naukowa: „Podsumowanie wyników Programu Polityki Zdrowotnej Program Koordynacji Profilaktyki Złamań Osteoporotycznych”

Opublikowano 16 czerwca 2023, 06:07

W czwartek 15 czerwca 2023 r. w auli NIGRiR odbyła się konferencja naukowa: „Podsumowanie wyników Programu Polityki Zdrowotnej Program Koordynacji Profilaktyki Złamań Osteoporotycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.

Na osteoporozę choruje w Polsce ok. 2,5 mln osób – z tego leczonych jest jedynie około 6% pacjentów. Osteoporoza jest metaboliczną chorobą kości charakteryzującą się zmniejszeniem gęstości kości, osłabieniem struktury przestrzennej kości oraz w rezultacie zwiększoną podatnością na złamania. Nazywamy ją „cichym złodziejem kości”.
 
Celem Programu Profilaktyki Osteoporozy jest wdrożenie w ośrodkach uczestniczących w programie skoordynowanego systemu wczesnej identyfikacji kobiet w
wieku 50-70 lat zagrożonych złamaniami niskoenergetycznymi oraz chorych z już dokonanymi złamaniami i kierowania ich do właściwego Specjalistycznego Ośrodka Profilaktyki Osteoporozy. Program ma pozwolić na wczesne wykrywanie podwyższonego ryzyka osteoporozy, szczególnie u kobiet będących w wieku aktywności zawodowej i umożliwienie leczenia choroby na wczesnym etapie, co zwiększa szanse na powodzenie leczenia i szanse utrzymania dobrego zdrowia pacjentek.
 
W powyższym projekcie uczestniczą cztery jednostki:

  1. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
  2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
  3. Szpital Specjalistyczny SANUS Sp. z o.o. w Stalowej Woli
  4. Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.

Konferencja zorganizowana w NIGRiR miała na celu wstępne podsumowanie zebranych do tej pory wyników. Przedstawiciele poszczególnych ośrodków, w których realizowany jest Program Profilaktyki Osteoporozy zaprezentowali wstępne wyniki badań profilaktycznych przeprowadzonych w swoich placówkach. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz dyskusji.
 
Więcej szczegółów dot. Programu Profilaktyki Osteoporozy znajdą Państwo na stronie: https://spartanska.pl/program-profilaktyki-osteoporozy/
 
Ponadto zapraszamy do śledzenia profilu „Przebadaj Mamę” na FB – https://www.facebook.com/PrzebadajMame
 
Zachęcamy również do posłuchania podcastu w „Radiu dla Ciebie”, gdzie na temat Programu Koordynacji Profilaktyki Złamań Osteoporotycznych wypowiedział się prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko: https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc_JxlcDgzlPhOJm8Wba5fk?episode=KS1jCgBu6vhj247hXCUh&active_page=1