Uroczyste otwarcie wyremontowanej Kliniki Neuroortopedii i Neurologii

Opublikowano 1 lutego 2024, 03:27

W dniu 1 lutego 2024 r. w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji nastąpiło uroczyste otwarcie wyremontowanej Kliniki Neuroortopedii i Neurologii zlokalizowanej na V piętrze budynku głównego. Inwestycję udało się zrealizować w niespełna 3 miesiące, co bardzo nas wszystkich cieszy.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: dr n. med. Marek Tombarkiewicz (Dyrektor Naczelny NIGRiR), prof. dr hab. n. med. Robert Gasik (Kierownik Kliniki Neuroortopedii i Neurologii (NIGRiR), pani Marta Maciążek (Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia), pan Zbigniew Terek (Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia) oraz przedstawiciel wykonawcy MR Company Sp. z o.o.

Inwestycja została zrealizowana w ramach dotacji celowej przyznanej z Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i wyposażenie II części V piętra dla Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii w budynku głównym Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie”, na dofinansowanie, z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, rozdziału 85112 – Szpitale kliniczne, paragrafu 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Powstanie nowej Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii na V piętrze zwiększy jakość (nowoczesna organizacja procesów leczniczych, mikrochirurgia), standard i dostępność do świadczeń medycznych, co wpłynie na bezpieczeństwo i satysfakcję leczonych pacjentów i rodzin (zmniejszenie zakażeń szpitalnych).

W ramach zrealizowanej modernizacji nastąpiło zwiększenie powierzchni kliniki z 178,8 m2 do 513,58 m2. Powstało 7 sal chorych (w tym sala pooperacyjna i izolatka) wyposażonych w oddzielne  węzły sanitarne, czego dotychczas bardzo naszym Pacjentom brakowało.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z otwarcia. Na fotografiach można też zobaczyć i porównać, jak wygląda dotychczasowa klinika zlokalizowana na IV piętrze.