Uprzywilejowane grupy pacjentów

Opublikowano 9 października 2018, 08:37

Bez skierowania ze świadczeń w poradniach specjalistycznych korzystają:

osoby chore na gruźlicę,

osoby zakażone wirusem HIV,

inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane,

cywilne niewidome ofiary działań wojennych,

uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,

działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017),

osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018)

Szczegółowe informacje o dokumentach poświadczających o prawie do szczególnych uprawnień tutaj.