Sprawozdanie z obchodów Światowego Dnia Reumatyzmu w NIGRiR 12.10.2018

Opublikowano 22 października 2018, 10:46

Sprawozdanie z obchodów Światowego Dnia Reumatyzmu w NIGRiR 12.10.2018

12 października 2018 tradycyjnie, jak co roku w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii
i Rehabilitacji zostały zorganizowane obchody Światowego Dnia Reumatyzmu. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, hasłem wiodącym było: „Zgłoś się, nie zwlekaj, czas ucieka” (Don’t delay, connect today). Obchody były częścią kampanii Europejskiej Ligi do Walki z Reumatyzmem (EULAR) mającej na celu szybką diagnostykę chorób reumatycznych i wczesne podjęcie odpowiedniego leczenia. Spotkanie w sali wykładowej Instytutu rozpoczął pokaz filmu przygotowanego przez EULAR na tegoroczny Światowy Dzień Reumatyzmu, podnoszącego świadomość o chorobach reumatycznych. Film na ten dzień został opatrzony napisami w języku polskim.

W konferencji uczestniczył także Dyrektor NIGRiR dr n. med. Marek Tombarkiewicz.

W ramach obchodów w sali wykładowej została zorganizowana seria wykładów na temat wczesnej diagnostyki, czytania sygnałów własnego organizmu, zagrożenia chorobami współistniejącymi, zdrowego trybu życia.

Zaproszeni goście mogli uzyskać porady indywidualne udzielane przez kardiologa i psychologa. Na stoisku zorganizowanym przez Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki były dostępne broszury z informacjami medycznymi dla pacjentów oraz książeczki do kontroli aktywności fizycznej, pomiaru bólu, ciśnienia tętniczego i poziomu glukozy.

Konferencję prowadzili: mgr Karolina Obiała, mgr inż. Justyna Obiała oraz prof. Robert Olszewski – Kierownik Zakładu Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki.

Prof. Brygida Kwiatkowska przedstawiła program wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) realizowany przez Instytut w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej i Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Reumatyków „REF” finansowany ze środków unijnych w ramach projektu POWER.

Dr Marta Marecka zwróciła uwagę słuchaczy na czytanie sygnałów własnego organizmu
i podejmowanie właściwych decyzji, co do konieczności konsultacji lekarskiej.

Dr n. med. Maria Maślińska zaprezentowała obecne możliwości diagnostyczne i lecznicze RZS. Przekazane informacje dają nadzieję zarówno osobom w trakcie diagnozowania RZS, jak
i żyjącym od lat z tą chorobą.

Prof. Robert Olszewski przedstawił czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Choroby te często współwystępują z zapalnymi chorobami reumatycznymi.

Przedstawione zostały również działania wspomagające leczenie, będące elementami zdrowego trybu życia. Dietę jako element wpływający na zdrowie przedstawiła mgr Beata Gondolewska, a rehabilitację i aktywność fizyczną – dr Julita Czech z Kliniki Rehabilitacji.

Sesję wykładową zakończył wykład prof. Brygidy Kwiatkowskiej zatytułowany „Jak nie RZS, to co? Spondyloartropatie zapalne”.

Wszystkie wykłady przyjmowane były przez uczestników z ogromnym zainteresowaniem. Dawali temu wyraz żywo dyskutując z prelegentami po każdym wystąpieniu i nagradzając ich dużymi brawami.

W czasie przerwy uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na drobny poczęstunek.

Obsługę obchodów prowadził Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki.

Równolegle do wykładów w holu głównym Instytutu wystawione zostały stoiska:
1) Zakładu Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki oferujące uczestnikom materiały edukacyjne związane z chorobami współistniejącymi i zdrowym trybem życia oraz książeczki do pomiarów ciśnienia tętniczego.

2) Łączone stoisko Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Reumatyków „REF” i Stowarzyszenia Reumatyków i ich Sympatyków im. Hanki Żechowskiej, propagujące działalność organizacji na terenie Instytutu.

3) Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS, z zaproszeniami na konferencję dla chorych na te choroby, organizowaną przez Unię.

Swoją premierę w tym dniu miała również broszura pt.: „Czy to jest reumatoidalne zapalenie stawów?” wydana w ramach programu wczesnego wykrywania RZS i przeznaczona dla osób w trakcie stawiania diagnozy; znalazły się w niej również informacje dla osób już chorujących na RZS.

Obchody poprzedziła szeroka akcja informacyjna w Programie I. Polskiego Radia oraz plakaty, ulotki, ogłoszenia w mediach społecznościowych.

Wszyscy zaproszeni goście i uczestnicy mogli podziwiać wystawę zdjęć autorstwa Piotra Sobika zrealizowaną w ramach kampanii edukacyjnej „Nie odwracaj się plecami do bólu”.

Szacunkowo w tegorocznych obchodach wzięło udział ok. 60 uczestników.

Kolejny Światowy Dzień Reumatyzmu już za rok 12 października 2019 roku.