Szanowni Państwo, informujemy, że Pani dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. nadzw. NIGRiR, została Redaktorem wydania specjalnego „T cells – Immune Suppression or Polarization in Patients with Autoimmune Diseases” we Frontiers in Immunology

Opublikowano 6 kwietnia 2022, 09:16

Szanowni Państwo, informujemy, że Pani dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. nadzw. NIGRiR, została Redaktorem wydania specjalnego „T cells – Immune Suppression or Polarization in Patients with Autoimmune Diseases” we Frontiers in Immunology (IF – 7.561).

 

Choroby autoimmunologiczne (AD) to złożona grupa chorób obejmująca wiele różnych szlaków w obrębie wrodzonego i nabytego układu odpornościowego. Chociaż istnieją znaczące dowody na udział limfocytów T, nie jest do końca jasne, które podtypy limfocytów T pomagają w koordynowaniu szkodliwych odpowiedzi immunologicznych leżących u podstaw AD. Wskazanie konkretnych fenotypów i/lub funkcji limfocytów T, które są najbardziej istotne w tych chorobach, stanowi wyzwanie, a związek między heterogenicznością limfocytów T a stanem zapalnym jest nadal słabo poznany. Zapraszamy autorów do nadsyłania artykułów dotyczących roli/udziału limfocytów T w patogenezie chorób autoimmunologicznych.
 
Więcej informacji na stronie https://www.frontiersin.org/research-topics/26872/t-cells—immune-suppression-or-polarization-in-patients-with-autoimmune-diseases.