Szanowni Państwo, informujemy, że Pani dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. nadzw. NIGRiR, została Redaktorem wydania specjalnego „Drug Discovery and Evaluation for Treatment of Autoimmune Diseases” w Pharmaceuticals

Opublikowano 6 kwietnia 2022, 09:20

Szanowni Państwo, informujemy, że Pani dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. nadzw. NIGRiR, została Redaktorem wydania specjalnego „Drug Discovery and Evaluation for Treatment of Autoimmune Diseases” w Pharmaceuticals (IF – 5,863).

 

W ciągu ostatniej dekady w przypadku wielu chorób autoimmunologicznych odniesiono liczne sukcesy w opracowywaniu terapii celowanych, które doprowadziły do ​​poszerzenia zakresu możliwości leczenia klinicznego. Sukces terapii biologicznych chorób autoimmunologicznych, w połączeniu z szybkimi postępami w badaniach podstawowych, potwierdził walidację celowania w wiele szlaków sygnałowych związanych z immunologią i odkrył nowe wewnątrzkomórkowe cząsteczki jako potencjalne nowe cele leków. Chociaż dogłębne zrozumienie szlaków sygnałowych w chorobach autoimmunologicznych jest wyzwaniem, podstawowe badania są bardzo pouczające dla rozwoju nowych terapii. Dlatego to wydanie specjalne ma na celu zajęcie się pilną potrzebą opracowania nowych leków lub repozycjonowania leków w oparciu o molekularne i kliniczne zrozumienie szlaków sygnałowych chorób autoimmunologicznych w połączeniu z wysokoprzepustową analizą zintegrowanych zbiorów danych.
 
Serdecznie zapraszamy do wysyłania artykułów.
 
Więcej informacji na stronie: https://www.mdpi.com/journal/pharmaceuticals/special_issues/autoimmune_Dis