Światowy Dzień Reumatyzmu 2022 KONKURS

Opublikowano 19 września 2022, 04:57

Szanowni Państwo 12 października 2022 roku odbędzie się spotkanie edukacyjne dla pacjentów, konferencja z okazji Światowego Dnia Reumatyzmu w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie (forma stacjonarna oraz online). Zapowiedź tegorocznych obchodów przedstawimy niebawem. W ramach tegorocznej edycji powracamy do Państwa z konkursem dla pacjentów – tym razem prosimy Państwa o nadsyłanie fotografii wakacyjnych krajobrazów / aktywności podejmowanych przez Państwa. Prace oraz dokumenty niezbędne do udziału w konkursie proszę przesyłać na adres spartanska.gerontologia@spartanska.pl

Praca powinna być zgłoszona w postaci elektronicznej jako zdjęcie, w formacie JPEG. JPG, PNG, minimalny rozmiar zdjęcia 600×800 pikseli, drogą mailową lub pocztową.

Prace należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 07.10.2022r.

Zapraszamy do udziału!

Dokumenty znajdą Państwo poniżej.

 

Reuglamin Konkursu 2022     Załącznik nr 1 RODO       Załącznik nr 2 Oświadczenie o udzieleniu licencji praw autorskich      Załącznik nr 3 Zgoda_wizerunek