Nadanie stopnia naukowego Dr n. med. Marzenie Cichomskiej

Opublikowano 22 września 2022, 01:35

Z radością informujemy, iż Członkowie Rady Naukowej NIGRiR w dniu 15 września 2022r. podjęli uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Marzenie Ciechomskiej.

Tytuł osiągnięcia naukowego: „Udział mechanizmów immunologicznych i epigenetycznych w patogenezie wybranych chorób reumatycznych”.