Światowy Dzień Osteoporozy 20 października

Opublikowano 16 października 2023, 10:14

Szanowni Państwo!

W imieniu prof. dr hab. n. med. Brygidy Kwiatkowskiej, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Reumatologii oraz dr hab. n. med. Roberta Olszewskiego, prof. NIGRiR, Kierownika Zakładu Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki,

serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji z okazji Światowego Dnia Osteoporozy 2023.

Konferencja jest w ramach projektu „Program Profilaktyki Osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nasza konferencja uzyskała Patronat Honorowy Minister Zdrowia.

Rozpoczynamy o godzinie 10.00 w formie hybrydowej. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.dzienosteoporozy.pl/

 

Serdecznie zapraszamy!