PLEBISCYT HIPOKRATES 2023

Opublikowano 16 października 2023, 09:48

PLEBISCYT HIPOKRATES 2023

Trwa ogólnopolski Plebiscyt Hipokrates 2023. Plebiscyt odbywa się pod patronatem Narodowego Funduszu Zdrowia. Kandydaci do nagród zostali nominowani przez pacjentów. Plebiscyt podzielony jest na trzy etapy: powiatowy, wojewódzki oraz ogólnopolski. Wśród osób nominowanych są również pracownicy NIGRiR – serdecznie gratulujemy.

 

W kategoriach Lekarz Rodzinny i POZ Roku, Pediatra Roku, Stomatolog Roku i Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku nagrody zostaną przyznane najpierw osobno w każdym mieście i powiecie. Następnie laureaci awansują do wojewódzkiego finału. W pozostałych kategoriach plebiscytu (np. w kategorii Ortopeda Roku oraz Diagnosta Laboratoryjny/Technik Analityki Medycznej Roku) głosowanie będzie prowadzone na szczeblu województwa. Po zakończeniu głosowania w regionie zwycięzcy w każdej kategorii z każdego województwa w Polsce awansują do ogólnopolskiego finału plebiscytu, w którym będą na nich czekać główne tytuły i nagrody finansowe w wysokości 5000 złotych. Zwycięzcy w ogólnopolskim finale odbiorą nagrody podczas wielkiej gali plebiscytu, która odbędzie się 8 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie. Patronem uroczystej gali jest Ministerstwo Zdrowia.

 

ZASADY GŁOSOWANIA:

Konkurs Plebiscytowy polega na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania w kategoriach:

  1. Powiatowych: Lekarz Rodzinny i POZ Roku, Pediatra Roku, Pielęgniarka Roku, Stomatolog Roku, Przychodnia/Gabinet Roku
  2. Wojewódzkich: Położna Roku, Ginekolog Roku, Chirurg Roku, Kardiolog Roku, Ortopeda Roku, Okulista Roku, Dermatolog Roku, Neurolog Roku, Urolog/Nefrolog Roku, Ratownik Medyczny Roku, Laryngolog Roku, Fizjoterapeuta Roku, Farmaceuta/Technik Farmaceutyczny Roku, Diagnosta /Technik Laboratoryjny Roku, Szpital Roku.

Konkurs Plebiscytowy prowadzony będzie w trzech etapach:

  1. Pierwszy etap, powiatowy finał Konkursu Plebiscytowego będzie trwać od dnia 09.2023 r. od godz. 00:00:00 do dnia 19.10.2023 r. do godz. 21:00:00. Awans do II etapu konkursu plebiscytowego – finału wojewódzkiego, w każdej kategorii uzyskuje jeden kandydat w każdym z miast i powiatów, który uzyskał największą liczbę głosów. Przechodząc do finału wojewódzkiego, kandydaci nie zachowują głosów zdobytych w pierwszym etapie głosowania.
  2. Drugi etap, wojewódzki finał Konkursu Plebiscytowego będzie trwać od dnia 10.2023 r. od godz. 12:00:00 do dnia 31.10.2023 r. do godz. 21:00:00.
    Awans do III etapu konkursu plebiscytowego – finału ogólnopolskiego, w każdej kategorii uzyskuje jeden kandydat w województwie, który uzyskał największą liczbę głosów. Przechodząc do finału ogólnopolskiego, kandydaci nie zachowują głosów zdobytych w drugim etapie głosowania.
  3. Trzeci etap, ogólnopolski finał Konkursu Plebiscytowego, będzie trwać od dnia 11.2023 r. od godziny 12:00:00 do dnia 16.11.2023r do godz. 21:00:00.

Głosowanie w wojewódzkich kategoriach: Ginekolog Roku, Chirurg Roku, Okulista Roku, Dermatolog Roku, Kardiolog Roku, Ortopeda Roku, Neurolog Roku, Urolog/Nefrolog Roku, Fizjoterapeuta Roku, Szpital Roku, Farmaceuta/Technik Farmaceutyczny Roku, Diagnosta /Technik Laboratoryjny Roku prowadzone będzie w dwóch etapach:

  1. Pierwszy etap, wojewódzki finał Konkursu Plebiscytowego będzie trwać od dnia 09.2023 r. od godz. 00:00:00 do dnia 31.10.2023 r. do godz. 21:00:00. Przechodząc do finału ogólnopolskiego, kandydaci nie zachowują głosów zdobytych w pierwszym etapie głosowania.
  2. Drugi etap, ogólnopolski finał Konkursu Plebiscytowego, będzie trwać od dnia 11.2023 r. od godziny 12:00 do dnia 16.11.2023 r. do godz. 21:00:00.

 

Pełny regulamin Plebiscytu dostępny jest pod adresem: https://polskanews.pl/regulamin-konkursu-plebiscytowego-pod-nazwa-hipokrates-2023/ar/c14-17872915

 

 

JAK GŁOSOWAĆ:

Wśród osób nominowanych w Plebiscycie znajdują się również pracownicy naszego Instytutu. Poniżej przedstawiamy listę osób w podziale na kategorie wraz z informacją w jaki sposób można oddać głos: