Stopień alarmowy ALFA-CRP.

Opublikowano 6 grudnia 2021, 12:03

KOMUNIKAT

 

Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii
i Rehabilitacji w Warszawie

dr n. med. Marka Tombarkiewicza

 

 

Informuję, że Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem nr 322 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP, od dnia
5 grudnia 2021 roku od godz. 23.59 do dnia 10 grudnia 2021 roku do godz. 23.59 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wprowadził pierwszy stopień alarmowy CRP-ALFA-CRP.

 

W związku z powyższym proszę o zachowanie zwiększonej czujności w zakresie używanych systemów teleinformatycznych pod kątem możliwych do wystąpienia ewentualnych stanów odbiegających od normy mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych w NIGRiR w Warszawie.