Reumatoidalne zapalenie stawów – szansa na skuteczną walkę z bólem

Opublikowano 14 lipca 2016, 10:12

Dr Przemysław  Rzodkiewicz z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji przedstawił na X Międzynarodowym Kongresie Societas Humboldtiana Polonorum pracę pt. „Mediatory zapalenia w antynocyceptywnym działaniu JNJ7777120 u szczura”. Badania naukowca wskazują na to, że możemy skutecznie walczyć z bólem towarzyszącym m.in. reumatoidalnemu zapaleniu stawów.

 

Zaprezentowana praca powstała w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki i była przedmiotem pracy doktorskiej  obronionej z wyróżnieniem w Centrum Biostruktury WUM.

 
Receptor histaminowy H4 to niedawno odkryty typ receptora histaminowego, który zaangażowany jest przede wszystkim w odporność organizmu. Związek JNJ7777120 jest modelowym „blokerem” tego receptora. Celem prowadzonych przez Przemysława Rzodkiewicza badań była ocena czy związki blokujące receptory histaminowe H4 mogą być wykorzystane w leczeniu bólu ostrego i zapalnego, w szczególności towarzyszącego reumatoidalnemu zapaleniu stawów. Badania na zwierzętach potwierdziły przeciwbólowe i przeciwzapalne działanie blokera receptora histaminowego H4. Z jego wykorzystaniem nowe leki przeciwhistaminowe mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu wielu chorób, którym towarzyszy przewlekłe zapalenie. W czasie obserwacji odnotowano również interakcje z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, które wskazują na kluczową rolę lipooksygenaz (wywołują m.in.  regulacja procesów immunologicznych czy alergie) w działaniu badanego związku.

 
Powyższe badania były przedmiotem pracy doktorskiej Przemysława Rzodkiewicza obronionej z wyróżnieniem w Centrum Biostruktury WUM. Praca ta została również wyróżniona na 45 kongresie Europejskiego Towarzystwa Badań nad Histaminą we Florencji w maju tego roku.

 
X Kongres Societas Humboldtiana Polonorum składał się z pięciu sesji tematycznych poświęconych kilku aspektom starzenia się: medycznemu, technologicznemu, kulturowemu, socjo-ekonomicznemu i prawnemu, pod przewodnictwem 20 zaproszonych wykładowców, światowej sławy specjalistów, głównie z Niemiec i Polski. Wśród zaproszonych ekspertów znalazł się m.in. Klaus von Klitzing, fizyk, laureat nagrody Nobla z 1985 roku, dyrektor i członek rady naukowej Instytutu Maxa Plancka
w Stuttgarcie.
Poniżej zamieszczamy linki do stron, na których ukazał się materiał:

http://www.termedia.pl/reumatologia/Dobra-perspektywa-w-walce-z-bolem-w-RZS,22680.html
http://www.rynekaptek.pl/farmakologia/rzs-jest-szansa-na-skuteczna-walke-z-bolem,14917.html
http://www.medexpress.pl/reumatoidalne-zapalenie-stawow-szansa-na-skuteczna-walke-z-bolem/64470
http://www.rynekzdrowia.pl/Leczenie-Bolu/Jest-szansa-na-zwalczanie-bolu-w-reumatoidalnym-zapaleniu-stawow,163688,1019.html