Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego Radiologicznego Systemu Informatycznego (RIS) i Systemu Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów (PACS) wraz z serwisem i nadzorem autorskim na 3 lata, integracja systemu RIS/PACS ze Szpitalnym Systemem Informatycznym. 29/PN/2016/AHB

Opublikowano 7 lipca 2016, 04:17

Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego Radiologicznego Systemu Informatycznego (RIS) i Systemu Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów (PACS) wraz z serwisem i nadzorem autorskim na 3 lata, integracja systemu RIS/PACS ze Szpitalnym Systemem Informatycznym. 29/PN/2016/AHB

Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.07.2016 r. godz. 09:00

Pliki do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniu

07.07.2016 r.

 SIWZ

07.07.2016 r.

 Odpowiedzi na pytania

13.07.2016 r.

 Odpowiedzi na pytania II

13.07.2016 r.

 Zmiana terminu składania ofert

14.07.2016 r.

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

14.07.2016 r.

Zmiana SIWZ

15.07.2016 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

19.07.2016 r.