Przebudowa i wyposażenie klinik IR

Opublikowano 12 października 2015, 08:34

Zgodnie z wynikami procedury o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną dla zadania „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wymianę aparatury medycznej i modernizację klinik Instytutu Reumatologii w Warszawie”.

W dniu 25.07.2011 r. podpisana została umowa pomiędzy INSTYTUTEM REUMATOLOGII, a Konsorcjum firm: Pamar Sp. z o. o i Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe ŻAK-ZIB w przedmiocie: Przebudowa i wyposażenie klinik Instytutu Reumatologii dla zadania„Podniesienie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wymianę Aparatury Medycznej i modernizację Klinik Instytutu Reumatologii w Warszawie”.

Pomieszczenia Instytutu Reumatologii przed planowanym remontem.
Informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w tym dotyczące XII Priorytetu i Działania 12.2 dostępne są na stronie Internetowej: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko