Wymiana aparatury medycznej i modernizacja klinik Instytutu Reumatologii w Warszawie

Opublikowano 12 października 2015, 08:35

Instytut Reumatologii im.prof.dr hab.med.Eleonory Reicher Warszawa ul. Spartańska 1 informuje, że w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wymianę aparatury medycznej i modernizację klinik Instytutu Reumatologii w Warszawie” i umowy nr UDA-POIS.12.02.00-00-073/08-04 współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013r. zostały zakupione i zainstalowane urządzenia medyczne:

  1. Sterylizator Plazmowy
  2. Ultrasonograf
  3. Densytometr

Barbara Cieślak
tel: (22) 646-78-89