Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy pierwotnej w ramach programów polityki zdrowotnej

Opublikowano 10 grudnia 2018, 02:18

Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy pierwotnej w ramach programów polityki zdrowotnej – raport Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Wydział Oceny Technologii Medycznych

Raport – Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Pobierz
Opinia Rady Przejrzystości nr 272/2018 z dnia 8 października 2018 roku w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy pierwotnej Pobierz