Frailty syndrome – zespół kruchości jako jeden z „wielkich problemów geriatrycznych”

Opublikowano 11 grudnia 2018, 08:24

Frailty syndrome – zespół kruchości pozostaje jednym z „wielkich problemów geriatrycznych”. W obliczu starzenia się społeczeństwa przed systemem ochrony zdrowia i opieki stoi wiele wyzwań związanych z zapobieganiem oraz właściwym diagnozowaniem, a także organizacją opieki dla pacjentów z zespołem kruchości.

W piątek 30 listopada br. w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie eksperci debatowali na temat zespołu kruchości, jako jednego z „wielkich problemów geriatrycznych”.

– Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, to najwłaściwsze miejsce w kraju gdzie możemy te tematy poruszać – podkreślił dyrektor Instytutu dr Marek Tombarkiewicz  otwierając konferencję. Jak wyjaśnił, Instytut uczestniczy w finansowanym ze środków europejskich programie Advantage, który zajmuje się tym zespołem.

Całość relacji na stronie Polityki Zdrowotnej.