Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał pani dr hab. Agnieszce Paradowskiej-Goryckiej tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie biologia medyczna.

Opublikowano 29 maja 2024, 06:21

Z dumą pragniemy poinformować, że 15 maja 2024 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał pani dr hab. Agnieszce Paradowskiej-Goryckiej tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie biologia medyczna.

Prof. Agnieszka Paradowska-Gorycka w 2010 roku uzyskała tytuł dr n. med. w dyscyplinie biologia medyczna w Centrum Biostruktury, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w 2018 roku uzyskała tytuł dr hab. n. med. w dyscyplinie biologia medyczna w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH.

W 2006 rozpoczęła pracę w Instytucie Reumatologii w Warszawie (obecnie Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji), gdzie pracuje do dziś.  W NIGRiR Pani Profesor pełni funkcje Pełnomocnika Dyrektora ds. Naukowych, Kierownika Zakładu Biologii Molekularnej oraz Kierownika Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. 

Gratulacje składają Dyrektor Naczelna Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji prof. Agnieszka Neumann-Podczaska oraz wszyscy Pracownicy NIGRiR.