Rada Naukowa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji 22.05.2024 pozytywnie zaopiniowała nowatorską koncepcję nauczania geriatrii wszystkich w systemie.

Opublikowano 29 maja 2024, 05:16

Rada Naukowa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji 22.05.2024 pozytywnie zaopiniowała nowatorską koncepcję nauczania geriatrii wszystkich w systemie.

Program kształcenia przedstawiony został przez prof dr hab. n. med. Katarzynę Wieczorowską- Tobis, ekspert Komisji Europejskiej ds. efektywnego inwestowania w zdrowie z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.