Powołanie komisji i zespołów

Opublikowano 25 kwietnia 2017, 10:17

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie
– powołanie nowych organów

 

W poniedziałek, 13 marca dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, prof. Leszek Markuszewski, powołał do życia Zespół Oceny Przyjęć, Komitet Terapeutyczny oraz Komisję ds. Leczenia Przeciwbólowego, które przyczynią się do lepszego funkcjonowania placówki przy ul. Spartańskiej oraz wesprą pracę lekarzy NIGRiR-u.

 

13 marca w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji powołano Zespół Oceny Przyjęć. Do jego zadań należeć będą m.in. wnikliwe analizowanie list oczekujących na udzielenie świadczenia pod względem prawidłowości prowadzenia dokumentacji, analiza czasu oczekiwania pacjenta na udzielenie świadczenia czy ocena zasadności i przyczyn zmian terminów udzielenia świadczeń.

Przewodniczącą Zespołu Oceny Przyjęć została prof. nadzw. dr hab. med. Marzena Olesińska, kierownik Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej. W składzie ZOP znaleźli się ponadto prof. nadzw. dr hab. med. Robert Gasik, kierownik Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii oraz mgr Katarzyna Karwicka, Naczelna Pielęgniarka w NIGRiR.

Powołany w marcu organ będzie kontynuował działalność Zespołu ds. Kwalifikacji Chorych do Udzielania Świadczeń Zdrowotnych, a nadzór merytoryczny nad jego pracami sprawować będzie Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych.

Tego samego dnia powołano również Komitet Terapeutyczny z dr hab. n. med. Brygidą Kwiatkowską (Kierownikiem Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów w NIGRiR) na stanowisku przewodniczącego. Zastępować ją będzie mgr far. Alicja Tułodziecka, Kierownik Apteki w Instytucie. Komitet zajmie się m.in. opracowaniem i stałym aktualizowaniem Receptariusza Szpitalnego oraz uaktualnianiem procedur, i instrukcji aptecznych wraz z nadzorowaniem ich stosowania.

Następnie ukonstytuowano działalność Komisji ds. Leczenia Przeciwbólowego, która zajmie się opracowaniem spisu dostępnych leków przeciwbólowych, określeniem sposobu leczenia przeciwbólowego oraz monitorowaniem jego przebiegu. Co więcej, Komisja przygotuje i wprowadzi indywidualną kartę oceny bólu przez chorego podczas terapii przeciwbólowej. Okresowo członkowie Komisji ds. Leczenia Przeciwbólowego prowadzić będą szkolenia dotyczące leczenia przeciwbólowego wśród pracowników NIGRiR. Zespołowi przewodzić będzie lek. Maria Maślińska, zastępca kierownika Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów.